PUBLICATIONS

Books, essays, music criticism

Dramatic text, theatre and music studies

Compoz [2017]

Title: Compoz. Det ljudande rummet. Interaktiv ljudkonstinstallation: 2014-2017.

Ed. Denis Gómez García & Magnus Bunnskog.

Published by: Audiorama Förlag (2017) 

 

Egots vibrationer  [2018]

Hörspel för tre skådespelare - fixed media.  Beställningsverk för Audiorama med stöd av Kulturrådet. Uruppförande på hörspelsfestivalen Dramaton den 25 maj 2018.

Published by: DramaDirekt, Sveriges Dramatikerförbund


Nutida Musik

Nutida Musik är en svensk tidskrift om ny konstmusik och ljudkonst, grundad 1957 av Sveriges Radio och i dag utgiven av Svenska sektionen av ISCM. 

I essäer, reportage, intervjuer, debatt och kritik tolkas och diskuteras konstmusiken och dess genrer och inriktningar som kammarmusik, elektronisk musik, ljudkonst, improvisation, orkestermusik, opera, musikteater, filmmusik, med mera.