· 

Kalvfestivalen 2023

Konsert
Lördag 12 augusti  kl. 19:00  
Kalvsjöholmsbolagets mekaniska verkstad


40F | Semaforer, motorer och speglar

Till Kalv tar 40f med sig två helt nya verk, och två kära ”gamla” vänner. I Rosali Grankulls Signalövningar för ringar och människor har tonsättaren skulpterat fram ett verk som kretsar kring ljud, rörelser och kollektivt lyssnande som motstånd till mänsklig destruktivitet. Verket uruppfördes i januari 2023, och här spelas det både på flöjter och stora stålringar som hänger i taket.  

Johan Svenssons verk till 40f har fått titeln slow motion och tar sin utgångspunkt i åtta specialbyggda automatiska dragflöjter. Draget kan ställas väldigt precist av stegmotorer och luftströmmen in i flöjterna styrs av små fläktar med ställbara hastigheter. Tillsammans skapar de mekaniska och de mänskligt styrda instrumenten en tät väv av långsamt utvecklande klanger där interferensmönster framträder i olika skepnader.  

I Magnus Bunnskogs Herztiers Wiegenlied, som urusprungligen skrevs för 4 blockflöjter, spelar det litterära en stor roll. I partier viskas fragment ur Herta Müllers roman Hjärtdjur fram parat med utdrag ur den svenska psalmboken.  

Titeln på Malin Bångs pebbles and eternal thirst kommer från en text av en norsk låtskrivare som beskriver jordens bräcklighet. Med mikrofoner placerade inuti instrumenten eftersträvar Bång en känsla av närhet till varje ljud, och därigenom av mänsklig närvaro. 


Program 

Rosali Grankull – Signalövningar för ringar och människor [2023]

Johan Svensson – Slow motion [2023], uruppförande

Magnus Bunnskog – Herztiers Wiegenlied [2011/2020]

Malin Bång – pebbles and eternal thirst [2018]