· 

Svensk Musikvår

Flute quartet 40f performs "Herztiers Wiegenlied" @ Aliasteatern during the Svensk Musikvår festival. 

 

PROGRAM

 

Ida Lundén (1971): Punka (2020)

Magnus Bunnskog (1974): Herztiers Wiegenlied (2011/2020)

Marsel Nichan (1981): Synapses (2023) uruppförande

Lotta Wennäkoski (1970): Glimt, skymt (2019)

Malin Bång (1974): pebbles and eternal thirst (2020)

 

Flöjtkvartetten 40f från Göteborg presenterar musik med koppling till litteratur, till naturen och till livet. Ida Lundén skrev Punka sommaren 2020, tidigt i coronapandemin, när det ”var punka på ganska mycket”, som tonsättaren beskriver det. Men där fanns ändå en förhoppning om att pumpa ny luft i våra punkterade liv. Titeln på Malin Bångs pebbles and eternal thirst kommer från en text av en norsk låtskrivare som beskriver jordens bräcklighet. Med mikrofoner placerade inuti instrumenten eftersträvar Bång en känsla av närhet till varje ljud, och därigenom av mänsklig närvaro.

 

Finländske tonsättaren Lotta Wennäkoski har i Glimt, skymt utnyttjat den mångsidiga flöjtens alla uttrycksmöjligheter: dess flinka vighet i rytmiskt pregnanta, snabba partier, liksom dess eleganta böjlighet i vackert lyriska avsnitt. Titeln kommer från en dikt av den finlandssvenska författaren Tua Forsström. Magnus Bunnskog har i Herztiers Wiegenlied citerat Herta Müllers roman Hjärtdjur, om den förtryckta tyska minoriteten i det kommunistiska Rumänien på 1900-talet. Och i Synapses utgår Marsel Nichan ifrån kommunikation mellan nervceller i människokroppen eller mellan träd i en stor skog, och behandlar musikerna i ensemblen som samma slags organism med tonerna som de signalsubstanser som förenar dem.

 

Programkommentar / Magnus Bunnskog: Herztiers Wiegenlied

 

Herztiers Wiegenlied komponerades för blockflöjtskvartett 2011 och omarbetades för flöjtkvartett 2020. Titeln och texten är tagna från Herta Müllers roman Hjärtdjur, här i Karin Löfdahls översättning till svenska:

 

mor säger att

hon ska ge mig

när jag en gång gifter mig tjugo stora kuddar

alla fyllda med myggor tjugo små kuddar

alla fyllda med myror tjugo mjuka kuddar

alla fyllda med vissna löv

 

Man hör även musikerna viska fragment som härstammar från de inledande raderna ur psalm 407 i Swedbergs psalmbok från 1695, översatt till svenska av Lasse Lucidor efter Johannes Rists O Ewigkeit, du Donnerwort:

 

O evighet, din längd mig fast förskräcker,

som början har, men aldrig ändan räcker.

O evighet, en tid förutan tid,

din hugkomst gör, att jag där hissnar vid.

 

Text: Magnus Bunnskog

 

https://svenskmusikvar.se/