· 

Folk & Kultur - paneldebatt om jämställd musikbranch

Under Folk och kultur i Eskilstuna arrangerar KVAST i samverkan med Musikerförbundets Kvinnokommitté samt ett antal fler jämställdhetsorganisationer och nätverk ett panelsamtal med titeln "Jämställd musikbransch - hur långt kan vi nå?". Jag är inbjuden i egenskap av redaktör för Nutida Musik. 

 

Moderator: Helena Wessman. 

 

https://folkochkultur.se