· 

Forskningsveckan 2023 - Stockholms Konstnärliga Högskola

Varmt välkommen till Stockholms konstnärliga högskolas forskningsvecka den 17–20 januari 2023, som i år hålls både på plats och direkströmmas via vår webb.

Under veckan presenteras konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av doktorander och seniora forskare på SKH.

 

Forskningsveckans syfte är att dela, uppleva och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH. Forskningsveckan är öppen för allmänheten och vi uppmanar alla studenter och all personal att ta del av så många evenemang som möjligt under de fyra dagarna. Vi ser forskningsveckan som en möjlighet för SKH, och vår gemensamma miljö, att uppleva, delta i och bidra till vår framväxande forskningsmiljö.

 

Tidsschema

Tisdag 17 januari – Studio 16, Brinellvägen 58

Detaljerad information och Zoomlänkar 17 januari 

 

09.00 Vicerektor för forskning Cecilia Roos hälsar välkommen 

09.10 Martin Sonderkamp, Hara Alonso, Listening - a performative gesture

10.35 Johanna Garpe, Camilla Damkjaer, "Drama, ja tack, men enbart på scen” – Närvaro och hållbarhet i scenkonst

11.35 Katarina Lundmark, Ninnie Andersson, Tysta dimensioner i jazzdanspedagogik

12.25  Lunchpaus  

13.25 Ami Skånberg Dahlstedt, Mikrorörelsen i min mormors bröstkorg – de små gesternas förtryck 

14.25 Ninnie Andersson, Pernilla Ahlstrand, På STUDS! Praktiknära Återkoppling – Studie av Teater-, Undervisning och Dans-Situationer 

15.50 Marie-Andrée Robitaille, Alisan Funk, Map to the Future of Circus 

 

Onsdag 18 januari – Hugoteatern, Teknikringen 35

Detaljerad information och Zoomlänkar 18 januari 

 

09.00 Väkommen

09.10 Andreas Hiroui Larsson, Anna Lindal, Johan Jutterström, Lethe – glömska

10.35 Marcia Nemer Jentzsch, walks in an absent city 

11.15 Jaroslaw Jan Kaliski m fl, Vad uppfattas som sångbar klang?

12.05 Lunchpaus 

13.00 Charlie Åström m fl, Scenkonst produktion med reducerad klimatpåverkan

14.00 Ylva Hofvander Trulsson, Konst, agency och social rörlighet: Överföring av samisk kultur mellan generationerna i familj, utbildning och samhälle

15.00 Maria Hedman Hvitfeldt, Mamdooh Afdile, Alexander Skantze, Att utforska temabaserade berättarformer

 

Torsdag 19 januari – Bion and TV-studion, Valhallavägen 189

Detaljerad information och Zoomlänkar 19 januari 

 

09.00 Välkommen

09.10 Linda Janson, Mirko Lempert, Marc Johnson, Artists & machine intelligence. En kartläggning av flera autoregressiva språkmodeller som använder maskininlärning för att få fram text & bild

10.35 Karin Rudfeldt, Om konsten att hantera sin omedvetna kunskap.

11.35 Åsa Johannisson, Perspektiv på interdisciplinära processer

12.05  Lunchpaus 

13.00 Ulrika Malmgren, Tinna Joné Det digitala torget

14.00 Jenny Sunesson, FACT stage one

15.25 Josephine Rydberg, Nadja Lipsyc, Ancient Hours – ett VRscenario för 2 personer

16.25–16.55 VIS – Nordic Journal for Artistic Research (Cecilia Roos, Heidi Paatere Möller), Peer-review process, open call och nya nummer

 

Fredag 20 januari – TV-studion, Valhallavägen 189 och Research studio 1, Filmhuset

Detaljerad information och Zoomlänkar 20 januari 

 

09.00 Välkommen

09.10 Ellen Røed, Öppen forskning och den konstnärliga forskningen

09.50 Ellen Nyman, Kent Olofsson, Adoption som skådespeleri, skådespeleri som adoption

11.15 Kent Olofsson, Max Edkvist, Omnidirectional Loudspeakers in Performance

11.55 Kent Olofsson, Magnus Bunnskog, Det augmenterade hörspelet – Komponerad teater: ett nytt forskningprojekt

12.45 Lunchpaus

14.00 Karl Sandzen, Konstnärlig utforskning av stereoskopisk film

15.00 Hanna Husberg, Agata Marzecova, Towards Atmospheric Care: from situating air to cultivating collective engagement

16.00 Mamdooh Afdile, Anders Bohman, Thomas Brennan, Delat utrymme och delat koncept - reflektion över klusterforskningen Abstract Narration

 

https://www.uniarts.se/aktuellt/evenemang/evenemang-vt-2023/forskningsveckan-2023

11.55 Kent Olofsson, Magnus Bunnskog, Det augmenterade hörspelet – Komponerad teater: ett nytt forskningprojekt

Kent Olofsson, Professor i scen för profilområdet Koncept och komposition, SKH

Magnus Bunnskog, tonsättare och affilierad forskare, SKH

 

Språk: Engelska

 

Vad är det du undersöker och varför?

Vi undersöker tillsammans med andra konstnärer och forskare nya möjligheter och utmaningar kring att skapa vad som kan kallas för ”augmenterade hörspel”. Centralt är arbetet med relationer mellan text, röst, ljud och musik, där en grundläggande konstnärlig och teoretisk utgångspunkt är det som kallats för Composed Theatre.

 

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Vi kommer att presentera forskning kring ny radiofonisk konst och Composed Theatre. Vi kommer att ta upp frågor, koncept och undersökningar som vi kommer att arbeta med under 2023 genom forskningsgrupper, seminarier, konserter och föreställningar. Vidare kommer Magnus Bunnskogs pågående forskningsprojekt kring ett nytt verk för röster, instrument och elektronik att presenteras.

 

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

En central del i projektet är ett normkristiskt förhållningssätt och undersökande kring rösten och de texter som används. Vems och vilken typ av röst får höras? Hur låter en sådan röst? Vad berättar den? Hur ser språkets eller textens syntax ut? Vad berättar texten? Vad är en dramatisk text?