· 

Bernadottestipendiet 2022

Bernadotteprogrammet 2022

 

Kungl. Musikaliska Akademien har beslutat tilldela tonsättaren Magnus Bunnskog och musikpedagogen Susanna Leijonhufvud Akademiens Bernadottestipendier för år 2022.

 

Magnus Bunnskog, tonsättare, för projektet ”Ett augmenterat hörspel – komponerad teater”, som ska bli ett komponerat teaterverk för levande och inspelade röster, talade och sjungna, samt levande och elektronisk musik, med libretto av dramatikern Sigrid Herrault.

 

 

Bernadottestipendierna

 

Kungl. Musikaliska Akademien tillsammans med Konstakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syfte att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

 

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, har som syfte att erbjuda akademisk fördjupning på postdoktoral nivå eller efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

 

Ett mål är att varje stipendiat genom programmet ska utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete ges möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

 

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till interdisciplinär utveckling.

 

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt ska efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater.

 

Stipendieceremoni på Kungliga Slottet. Foto: Björn Strömfeldt / Konstakademien
Stipendieceremoni på Kungliga Slottet. Foto: Björn Strömfeldt / Konstakademien